Yleistä tietoa

PGB Bank (ESPANJA) E.S.
Plaza San Nicolás,
4 - 48005 Bilbao

Puhelin: +34655 07 03 66

Yrityksen numero: 0.4644.655.437
SPFE: 202770 210409

FSMA: A061143

Rahoitus- ja markkinaviranomainen (FSMA)
Plaza San Nicolás
4 - 48005 Bilbao
Puhelin: +34655 07 03 66