Käyttöehdot

Tervetuloa ilmaisen saatavan lainan (“PGB Bank”) verkkosivustolle.
PGB Bank pyytää kaikkia käyttäjiä lukemaan huolellisesti alla olevat ehdot. Internet-käyttäjä ilmoittaa lukeneensa nämä käyttöehdot ja hyväksyvänsä vain siirtymällä PGB Bankin verkkosivustoon (www.pretd disponiblesansfrais.com) ja käyttämällä sitä.
Pääsy verkkosivustolle on ilmainen. Televiestintäverkkoon pääsystä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat kävijän vastuulla kyseisten liityntätarjoajien ja teleoperaattoreiden määrittelemien ehtojen mukaisesti.

Tiedot PGB-pankin verkkosivustolta
PGB Bank huolehtii verkkosivustonsa laadusta erittäin huolellisesti sekä sisällön että käyttäjäystävällisyyden suhteen. Se käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja toimittaa oikeat ja ajantasaiset tiedot PGB Bankin verkkosivustolla. PGB Bank voi siten muokata milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta Internetin käyttäjälle verkkosivuston tietoja ja keskeyttää tässä yhteydessä pääsyn PGB Bankin verkkosivustolle tai sen osalle.
  • PGB Bankin verkkosivustolla olevat tiedot, mielipiteet ja simulaatiot, jotka tarjoaa PGB Bank, on tarkoitettu vain Belgian asukkaille.
  • Ne tarjotaan ilman takuuta ja PGB Bankin vastuuta lukuun ottamatta PGB Bankin vakavia tai tahallisia väärinkäytöksiä. Ne ovat voimassa vain niiden toimittamispäivänä, eikä PGB Bank voi taata niiden paikkansapitävyyttä, virheiden puuttumista, täydellisyyttä ja / tai päivittämistä.
  • Ne toimitetaan vain tiedotustarkoituksiin ja PGB Bankin kanssa tehtyjen sopimussuhteiden ja / tai PGB Bankin yksipuolisten sitoumusten ulkopuolella.
  • Niitä ei voida koskaan pitää suosituksena, neuvona tai suorana ja henkilökohtaisena houkutuksena pankki- tai vakuutustuotteiden tai -palvelujen myyntiin ja / tai ostamiseen.
  • Ne ovat vain osa arvostusta Internet-käyttäjälle, joka pysyy vapaana päätöksessään ja on yksin vastuussa niiden käytöstä. Internetin käyttäjät voivat ottaa yhteyttä johonkin Belgian toimistoista saadakseen lisätietoja ja mahdollisen henkilökohtaisen tarjouksen.
  • PGB Bankin verkkosivustolla olevat hinnat ovat voimassa vain niiden antopäivästä. Ne eivät ole myyntitarjous, vaan PGB Bankin verkkosivustolla olevat hinnat ovat voimassa vain niiden tarjoamispäivänä. Ne eivät ole myyntitarjous.
Lukuun ottamatta mitä tahansa vakavaa tai tahallista vikaa, PGB Bank ei siten ole millään tavalla vastuussa viruksen leviämisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista huolimatta säädetyistä suojatoimenpiteistä, verkkosivuston käytön keskeytymisestä seurauksena viestintälinjat tai yhteysongelmat, luvaton pääsy verkkosivustolle, lakko tai ylivoimaisen esteen esiintyminen.

Verkkosivuston saatavuus
PGB Pankki varmistaa mahdollisuuksiensa mukaan ja edellisessä kohdassa määritellyissä rajoissa, että sen sivusto on käytettävissä 7 päivää viikossa 24 tuntia vuorokaudessa.PGB Bank ei kuitenkaan sitoudu tarjoamaan jatkuvaa, keskeytymätöntä ja turvallista pääsyä hänen sivustolleen. PGB Bank pidättää myös oikeuden keskeyttää milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta pääsy sivustolleen väärinkäytösten tai petosten vaaran sattuessa, huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi tai parannusten tekemiseksi verkkosivustolle. PGB-pankki pyrkii rajoittamaan keskeytysten kestoa mahdollisimman paljon ja ilmoittamaan Internet-käyttäjille niiden kestosta.

Hypertekstilinkit
Hypertekstilinkin luominen PGB Pankin verkkosivuston kotisivulle tai toissijaisille sivuille, tiedostoihin tai sovelluksiin kaupallisiin tarkoituksiin tai ei, edellyttää PGB: n nimenomaista ennakkolupaa. Kaikkien tai osien PGB Bank -sivustojen kehystäminen on ehdottomasti kielletty ilman PGB Bankin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
PGB Bankia ei voida pitää vastuussa hypertekstilinkeistä muihin verkkosivustoihin. PGB Bank kieltäytyy kaikesta vastuusta sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, joihin verkkosivusto johtaa hypertekstilinkkien avulla, tai mahdollisista menetyksistä, joita näillä verkkosivustoilla vierailee. Pääsy muille verkkosivustoille on yksinomaan Internetin käyttäjän vastuulla.

Omistus- ja immateriaalioikeudet
PGB Bank varaa kaikki omistusoikeudet sekä kaikki immateriaalioikeudet itse PGB Bankin verkkosivustolle ja kaikille sen muodostaville tekijöille, mutta ilman tätä luetteloa tyhjentäväksi teksteihin, piirroksiin, ulkoasuun ja tietokoneohjelmiin.
Internet-käyttäjä saa ei-yksinoikeuden lisenssin käyttää PGB Bank -sivustoa. Sille ei kuitenkaan ole annettu omistusoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Tämä lisenssi antaa käyttäjälle oikeuden käyttää vain PGB Bank -sivuston sisältöä, tutustua siihen ja käyttää sivustolla tarjottuja palveluja normaalilla tavalla, vain hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. PGB - pankkisivuston sisällön kaikenlaisen, laadullisesti tai määrällisesti merkittävän, missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla, kopioiminen ja / tai uudelleenkäyttö on ehdottomasti kielletty ilman PGB: n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Samoin PGB-pankkisivuston sisällön ei-olennaisten osien toistuvaa ja järjestelmällistä purkamista ja / tai uudelleenkäyttöä missä tahansa muodossa ja millään tavalla ei ole sallittua, jos ne ovat PGB-pankin normaalin toiminnan vastaisia. tai jos ne aiheuttavat kohtuutonta haittaa PGB Bankin oikeutetuille eduille.
PGB Bankin verkkosivustolla olevat rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tuotemerkit, nimet ja logot ovat PGB Bankin tai muiden yhtiöiden yksinomaisia ​​omaisuuksia, eikä niitä saa jäljentää. Erityisesti Internetin käyttäjät eivät voi käyttää niitä sisällönkuvauskenttinä muilla verkkosivustoilla.

Käyttöehtojen soveltaminen
Nämä käyttöehdot ovat voimassa istunnon aikana, jonka aikana Internet-käyttäjä käyttää PGB Bankin verkkosivustoa. PGB Bank varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, Internet-käyttäjille ilmoitetaan muutoksista PGB Bankin verkkosivuston kautta. Käyttöehdot, jotka ovat voimassa koko istunnon ajan, jonka aikana Internet-käyttäjä käyttää PGB-pankin verkkosivustoa, ovat joka tapauksessa PGB-pankin verkkosivustolla mainitut ehdot, kun he käyttävät Internet-käyttäjän verkkosivustoa.
Näiden käyttöehtojen yhden tai useamman säännöksen pätemättömyys ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen, soveltamisalaan ja sitovuuteen. Näiden yleisten ehtojen määräyksiä sovelletaan rajoittamatta voimassa olevien lakien tai asetusten, pakollisten tai yleisen järjestyksen määräysten soveltamista.

Sovellusten valvonta
Luottolaitoksena ja vakuutusedustajana PGB Bank Belgium on Financial Services and Markets Authorityn valvonnan alainen, rue du Congrès 12-14, 1000 Bryssel - puh. 02220 52 11 - faksi 02220 52 75 - ( www.FSMA.be ).
PGB Bank ESPANJA on osa Demir-Halk Bank (ESPANJA) ES: ää, perustettu Weena 780, 3014 DA Rotterdam, Alankomaat, ja sitä kontrolloi Nederlandsche Bank ( www.dnb.nl ).